DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O firmie

Plan 2001 Katarzyna Świdzińska

PLAN 2001 działa na rynku od 1996 r. i jest jedną z pierwszych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce, która specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych.

Katarzyna Świdzińska jest uznanym specjalistą z zakresu Prawa zamówień publicznych (Pzp). Posiada jedne z najwyższych kwalifikacji w Polsce w dziedzinie przepisów Pzp oraz przepisów UE w zakresie udzielania zamówień publicznych:

 • 2005-2007- atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP)- takie uprawnienia posiada jedynie 27 osób w Polsce;
 • 1995-1997 r.- trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Jest nie tylko teoretykiem przepisów Pzp, ale przede wszystkim doświadczonym praktykiem świadczącym usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzania przetargów publicznych. Z racji wykształcenia technicznego  specjalizuje się w przetargach na roboty budowlane. 

Uprawnienia i kwalifikacje można zobaczyć tutaj.

Posiada imponujące doświadczenie zawodowe, a wśród jej największych osiągnięć można wymienić:

 • stałą współpracę w zakresie usług doradczych dla  m.in. Poczty Polskiej, Polskiej  Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., PKS Słupsk, Eco-Plan S.A., Saturn Management Sp. z o.o., Urzędu Gminy Słupsk, Urzędu Gminy Kobylnica  i innych;  
   
 • stałą współpracę w zakresie usług szkoleniowych  dla  m.in POSTDATA S.A., Polskiej  Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., FST-Management Sp. z o.o., Octapharma AG S.A., Garmond Press, Izby Celnej w Gdyni, Międzynarodowego  Centrum Szkolenia Energetyki, LUBZEL S.A., Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i innych;   
   
 • świadczenie usług doradczych w przetargu na budowę Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego (CER Gdańsk) o wartości ponad 20 mln euro; dostawa paliw dla  pojazdów samochodowych p.p.u.p Poczty Polskiej o wartości ponad 10 mln euro;
   
 • przygotowanie i przeprowadzenie przetargów finansowanych ze środków UE, m.in. na budowę Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej o  wartości ponad 48 mln zł, na  zaprojektowanie i wykonanie instalacji do zagospodarowania popiołów w EC Saturn Management w Świeciu; na wykonanie  roboty budowlanej  dotyczącej  budowy gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Szczytno – Rybno o wartości  ponad 30 mln zł.
   
 • wiele wygranych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą;
   
 • przeszkolenie blisko 20 tys.osób w zakresie przepisów Pzp.

Przejdź do góry strony