DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

Utworzono: 24-10-2018

Tekst jednolity jest  dostępny na stronie www UZP pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf

Przejdź do góry strony