DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 21-01-2016

Ministerstwo Rozwoju przygotowało  projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie transpozycji postanowień unijnych, który  został skierowany do uzgodnień i konsultacji. W dużej mierze powiela on rozwiązania przyjęte w projekcie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z pismami przekazującymi projekt do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Przejdź do góry strony