DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa

0512, 2018

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). W art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwane…
2410, 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity jest  dostępny na stronie www UZP pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf

Przejdź do góry strony