DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa

2203, 2022

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych  Stan prawny na dzień 20 stycznia 2022r.
0401, 2021

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Teks ujednolicony, przygotowany przez UZP Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

Przejdź do góry strony