DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dla wykonawców

OFERTA DORADZTWA DLA WYKONAWCÓW

Rynek zamówień publicznych jest w dużym stopniu sformalizowany, co nierzadko przysparza wielu trudności przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienia. Poprzez znajomość obowiązujących przepisów i umiejętne ich stosowanie macie Państwo możliwość nie tylko bieżącej kontroli postępowań, ale także kreowania czynności podejmowanych przez zamawiających. Oferujemy więc Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, od uczestnictwa w poszczególnych etapach procedury, napisanie odwołania, uczestniczenie w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, po kompleksowe usługi doradcze od przygotowania oferty do zakończenia postępowania. Wystarczy tylko wypełnić zgłoszenia zainteresowania doradztwem.

OFERTA SZKOLEŃ DLA WYKONAWCÓW

Oferujemy Państwu szkolenia dla osób przygotowujących oferty. Program szkoleń jest dostosowany do specyfiki i wartości zamówień.
Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń więcej
W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym wynikającym z indywidualnych potrzeb wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania szkoleniem zamkniętym.

Przejdź do góry strony