DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dla zamawiających

OFERTA DORADZTWA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Umiejętność prowadzenia przetargów polega na zgodnym z przepisami przygotowaniu dokumentacji przetargowej i podejmowaniu czynności w toku prowadzenia postępowania oraz dokonaniu właściwego wyboru oferty. Oferujemy więc Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych - od uczestnictwa w poszczególnych etapach procedury, po przygotowanie i przeprowadzenie całego postępowania. Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania doradztwem.

OFERTA AUDYTU DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Oferujemy Państwu usługi audytu w zakresie zgodności prowadzonego postępowania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w toku procedury. Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania audytem.

OFERTA SZKOLEŃ DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Oferujemy Państwu szkolenia dla pracowników działu zamówień publicznych, audytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób uczestniczących w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Program szkoleń jest zawsze dostosowany do specyfiki i wartości udzielanych przez Państwa zamówień, jak również podporządkowany jest kompetencjom i umiejętnościom pracowników uczestniczących w szkoleniach.
Prosimy o zapoznanie się z zakresem szkoleń więcej
W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym wynikającym z indywidualnych potrzeb wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania szkoleniem zamkniętym.

Przejdź do góry strony