DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje dot. usług szkoleniowych

Urząd Gminy Kobylnica 2020

Szkolenie w zakresie "Prawo zamówień publicznych w praktyce - Warsztaty" Tematy omawiane podczas szkolenia były bardzo przydatne w pracy i przedstawione w obrazowy sposób na konkretnych przykładach.

POSDTATA S.A.(2016)

Szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY” Usługa została wykonana w sposób prawidłowy i z należytą starannością, a dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2016)

Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających…

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (2016)

Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających…

Asseco Data Systems S.A.(2016)

Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających…

WEKTOR WIEDZY (2016)

Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW&rd…

Gmina Kobylnica (2016)

Szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych oferuję szkolenie pt. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – WARSZTATY”. Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień zostały w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Pani K…

Referencje UG Kobylnica (2014)

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. – WARSZTATY" Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, na wysokim poziomie merytory…

Referencje Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (2014)

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn.: " ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO - przygotowanie i prowadzenia zamówień poniżej progu wolnego" Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować „PLAN - 2001” z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiarygodneg…

Referencje Gminy Kobylnica (2014)

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE, w tym do 30 000 euro – WARSZTATY" Biorąc pod uwagę zaangażowanie i profesjonalizm firmy „Plan 2001” możemy polecić korzystanie z usług tej firmy j…

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2014)

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. – WARSZTATY" Pracownicy uczestniczący w zajęciach ocenili bardzo dobrze wiedzę Wykładowcy, sposób p…

Politechnika Wrocławska (2014)

Szkolenie zamknięte pt. „Małe zamówienia -zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. - warsztaty". Szkolenie zostało należycie przeprowadzone. Tematyka szkolenia została dopasowana do potrzeb naszej Uczelni. Na uznan…

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin (2014)

Szkolenie pn. „MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE, w tym do 30 000 euro – WARSZTATY". Poziom usług szkoleniowych świadczonych osobiście przez  p. Katarzynę Świdzińską został przez nas  wysoko oceniony. Na podstawie doty…

Referencje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (2013)

Szkolenie "Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych- warsztaty sposób udzielania zamówień publicznych po zmianach obowiązujących z dniem 20 lutego 2013 r." Firma PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska wywiązała się z powierzonej usługi fachowo i rzetelnie. Osiągnięte efekty wars…

Referencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (2013)

Szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych Trener - pani Katarzyna Świdzińska- dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem gwarantującym profesjonalny i wysoki poziom szkolenia. Szkoleni…

Referencje PSG Sp. z o.o. (2013)

Szkolenie z zakresu zamówień niepublicznych niskocennych poniżej progu 20 tys. euro ze szczególnym uwzględnieniem trybu udzielania zamówień dla 40 pracowników PSG sp.z o.o. może z pełną odpowiedzialnością rekomendować PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska, jako godnego zaufania Part…

Przejdź do góry strony