DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak szacować wartość zamówienia w związku z zawieszeniem art. 3a ustawy?

Utworzono: 20-11-2002

Wartość szacunkowa a podział zamówienia opinia UZP zawarta w Informatorze UZP – sierpień 2002

Ze względu na okoliczność, iż termin wejścia w życie art. 3a ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z treścią ustawy z 21 grudnia 2001 r. zmieniającej m. in. ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1802), został przesunięty na dzień 1 stycznia 2004 r. zamawiający dokonują obliczenia wartości szacunkowej zamówienia na zasadach dotychczasowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie przepisów ustaw zmieniających ustawę o zamówieniach publicznych.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia. Przepis ten ma zapobiegać sytuacjom, w których zamawiający, chcąc ominąć ustawowe procedury, dzieli jedno duże zamówienie na dwa lub więcej zamówień o mniejszej wartości każdego z nich. Jeżeli jednak podział zamówienia wynika z potrzeby realizacji innych celów, niż wymienione powyżej lub jeżeli podział nie prowadzi do zejścia poszczególnych zamówień poniżej ustawowych wartości progowych, czyli nie prowadzi do odstąpienia od właściwej dla zamówienia procedury albo wymogu uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - dla przykładu podyktowany jest względami organizacyjnymi, technicznymi lub gospodarczymi, związanymi ze specyfiką działalności zamawiającego i dokonywanych przez niego zamówień - wówczas podział ów jest dopuszczalny. Z drugiej strony udzielenie kolejnych zamówień lub wielu zamówień w jednym czasie, dotyczących tego samego przedmiotu, na zbliżonych zasadach, zwłaszcza temu samemu wykonawcy, może być uznane za podział zamówienia naruszający dyspozycję art. 3 ust. 2 ustawy.

Przejdź do góry strony