DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowa DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007

Utworzono: 03-01-2008

W dniu 20 grudnia 2007 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym serii L 335/31 DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

Termin na wdrożenie dyrektywy – 20 grudnia 2009 r.

Przejdź do góry strony