DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe progi unijne i nowy średni kurs

Utworzono: 30-12-2021

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1177 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf

Ww. obwieszczenie Prezesa UZP zostało ogłoszone na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów – obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Przejdź do góry strony