DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe progi

Utworzono: 07-12-2011

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2011 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.
Rozporządzenie wprowadza nowe wartości kwot progowych przewidzianych w ww. dyrektywach dot. zamówień publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że Komisja opublikowała również komunikat (2011/C 353/01) określający równowartość progów ujętych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przejdź do góry strony