DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.

Utworzono: 28-12-2007

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1762).

Rozporządzenia (1 i 2) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przejdź do góry strony