DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania

Utworzono: 18-03-2010

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r. Nr 41, poz. 238. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Przejdź do góry strony