DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja nowego Prawa zamówień publicznych podpisana przez Prezydenta

Utworzono: 07-12-2020

7 grudnia br., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2021 r.

Przejdź do góry strony