DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja Pzp podpisana

Utworzono: 07-11-2012

W dniu 6 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zostanie przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do góry strony