DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po trzecim czytaniu

Utworzono: 28-06-2008

W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyło się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trzecie czytanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przyjęta większością 400 głosów za przy braku sprzeciwu oraz głosów wstrzymujących się. Ustawa zostanie przekazana do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do góry strony