DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp został przyjęty przez Radę Ministrów

Utworzono: 24-03-2016

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 22 marca 2016r.  na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany tekst oceny skutków regulacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W dokumencie tym,  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przedstawia rekomendowane rozwiązania nowych przepisów, które wejdą  z dniem 18 kwiecień 2016r.

Przejdź do góry strony