DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zmian Pzp dot. ceny

Utworzono: 17-06-2011

Projekt zmian ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony na posiedzeniu komisji „Przyjazne państwo". Posłowie chcą walczyć z zaniżaniem cen w przetargach. Niska cena odbija się na jakości i często legalności zatrudnienia. Zgodnie z projektem Zamawiający winien stawiać poza ceną także inne kryteria oceny ofert dot. przedmiotu zamówienia. W okolicznościach kiedy określi jedynie cenę jako kryterium oceny ofert obowiązany będzie do uzasadnienia w protokole, że zastosowanie innych kryteriów „nie przyczyni się do zmniejszenia wydatków ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”. Nowy przepis ma skłonić zamawiających, by brali pod uwagę jakość, a nie tylko cenę. Projekt zakłada, że Wykonawca , który zaproponuje podejrzanie niską cenę, będzie musiał udowodnić, że nie jest ona dumpingowa. Dodatkowo składające się na cenę koszty pracy nie będą mogły być skalkulowane niżej, niż wynikałoby to z minimalnego wynagrodzenia.

Przejdź do góry strony