DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Publikacja ustawy zmieniającej nowe Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 23-12-2020

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2275 została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Teks ustawy dostępny jest pod linkiem poniżej.

LINK DO OPUBLIKOWANEGO TEKSTU USTAWY

Przejdź do góry strony