DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytania i odpowiedzi dotyczące tzw. ustawy sankcyjnej oraz Rozporządzenia (UE) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Utworzono: 05-05-2022

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Urząd Zamówień  Publicznych przygotował odpowiedzi, które zostały opublikowane pod poniższym linkiem. Zakładka będzie systematycznie aktualizowana wraz z pojawiającymi się kolejnymi pytaniami.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na przekrojowy charakter zagadnień, które reguluje Ustawa, zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniami dotyczącymi praktycznego stosowania niektórych jej rozwiązań. Uzyskane informacje pozwolą zachować zgodność  interpretacji z intencjami Wnioskodawcy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Źródło:https://www.uzp.gov.pl/

Przejdź do góry strony