DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sejm uchwalił zmianę ustawy - Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 09-08-2010

6 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, która nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Ustawa zostanie przekazana Marszałkowi Senatu celem kontynuowania prac legislacyjnych

Przejdź do góry strony