DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stanowisko Rządu wobec projektu ustawy o zmianie Pzp- druk nr 4451

Utworzono: 05-09-2011

W dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 4451), w którym negatywnie oceniła zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany dotyczące stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert oraz rażąco niskiej ceny.

Przejdź do góry strony