DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 957)

Utworzono: 18-10-2008

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 957).
Ustawa przewiduje nowe wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych poprzez dodanie w art. 4, po pkt 5, pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.”

Ustawa zostanie przekazana do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do góry strony