DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyrok ZA

Utworzono: 19-11-2002

Wyrok ZA z dnia 17 maja 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-445/02

Zamawiający ustalił, że wysokość podatku VAT na wszystkie meble objęte przetargiem poza tablicami winna wynosić 22%. W przypadku Odwołującego jego oferta zawierała dwie stawki VAT, a mianowicie na meble audytoryjne i tablice 7% podatku a na pozostałe 22%. Stąd Zamawiający doszedł do wniosku, że cena oferty Odwołującego zawiera błędy. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 5 u. o z.p. w takim przypadku Zamawiający zobowiązany był ofertę odrzucić. W trakcie postępowania jak i rozprawy Odwołujący nie przedstawił jakiegokolwiek dokumentu na okoliczność zastosowania w swojej ofercie prawidłową wysokość podatku VAT. Stąd przyjąć należy, że żaden błąd w cenie oferty nie może być traktowany jako oczywista omyłka i zgodnie z cyt. art. 27a ust 1 pkt 5 ustawy ofertę należy odrzucić.

Przejdź do góry strony