DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyrok ZA

Utworzono: 19-11-2002

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-289/02

Nowela ustawy o zamówieniach publicznych 26 lipca 2001r. wprowadza obowiązek odrzucenia oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny, zatem na mocy art.27a ust.1 pkt 5 przy uwzględnieniu treści ust.2 art.44, że nie dopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny, nie jest możliwe uznanie błędów w cenie oferty za oczywistą omyłkę. Zakazane są więc jakiekolwiek zamiany czy poprawki odnoszące się do ostatecznej ceny oferty oraz sposobu jej obliczania Przychylić się należy do stanowiska Zamawiającego, że nie odrzucenie takiej oferty stanowiłoby naruszenie przepisów prawa.

Przejdź do góry strony