DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Utworzono: 31-03-2014
Urząd Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym. Prezentowany wzór umowy powstawał przy czynnym udziale zaproszonych instytucji publicznych działających jako zamawiający oraz organizacji zrzeszających wykonawców i stanowi wynik względnego kompromisu pomiędzy z jednej strony stanowiskami zamawiających udzielających zamówień na podobne roboty budowlane w oparciu o ich praktykę i doświadczenie a z drugiej strony doświadczeniami wykonawców z realizacji tego typu zamierzeń inwestycyjnych.

Przejdź do góry strony