DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w Przeglądzie Gospodarczym Polski

Utworzono: 13-03-2014
10 marca 2014 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski. Skrót raportu dostępny jest na stronie organizacji pod adresem http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-poland.htm Przegląd z jednej strony wysoko ocenia zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce w ostatnich dekadach z drugiej strony przedstawia zalecenia dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej koncentrując się na kwestii rynku pracy i konkurencyjności. W tym kontekście raport odnosi się również do zamówień publicznych i ich znaczącej pozycji dla gospodarki w odniesieniu do konkurencyjności. Raport zwraca uwagę na nadmierne znaczenie kryterium najniższej ceny przy udzielaniu zamówień publicznych i zaleca zmianę praktyki w tym zakresie na rzecz wyboru ofert gwarantujących najlepszą relację jakości do ceny w oparciu o pozacenowe kryteria oceny ofert, w tym kryteria środowiskowe. Podkreśla się, że takie podejście będzie wymagało wzmocnienia kwalifikacji personelu zamawiającego w odniesieniu do kryteriów pozacenowych. Raport zwraca również uwagę na zagrożenia dla „neutralności procesu udzielania zamówień publicznych” wynikające z niebezpieczeństwa preferencyjnego traktowania na poziomie lokalnym spółek publicznych działających w sektorach zarządzania odpadami, gospodarki wodnej i transportu publicznego. Poza tym, wskazuje się że redukcja nadmiernej biurokracji w wielu sektorach, w tym w odniesieniu do zamówieniach publicznych, poprawi ogólny poziom konkurencyjności jak i transparentności rynku. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2898

Przejdź do góry strony