DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Organa kontroli

  • Izba Kontroli Skarbowej w Słupsku,
  • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
  • Urząd Kontroli Skarbowej w Słupsku,

Przejdź do góry strony