DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje dot. usług doradczych

Referencje Urzędu Gminy Kobylnica (2012)

Roczne umowy zrealizowane w latach 2010-2011 na rzecz Gminy Kobylnica dot. usług doradczych w toku przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Kobylnica finansowanych ze środków własnych oraz ze środków UE. W ramach wyżej wymienionych umów przy…

Referencje PSG Sp. z o.o. (2011)

Usługi doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia sektorowego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 mln zł na wykonanie roboty budowlanej dotyczącej budowy gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Szczytno-Rybno. Niniejsze zamówienie zrealizowano w ramach…

Referencje p.p.u.p. Poczta Polska (2007)

Wieloletnie umowy dot. świadczenia usług biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez p.p.u.p Poczta Polska. W ramach ww. umów wykonano usługi doradcze dot. 39 postępow…

Referencje EC Saturn Management w Świeciu (2007)

Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji do zagospodarowania popiołów w EC Saturn Management w Świeciu, finansowanej ze środków UE.

Referencje Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. (2007)

Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatyczneg…

Przejdź do góry strony