DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze  w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  na dostawę 2-ch samochodów typu pickup

Przejdź do góry strony