DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

Usługi doradcze świadczone na rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2011.
W ramach ww. usług przygotowano i przeprowadzono m.in. konkurs o wartości szacunkowej powyżej progu UE na wyłonienie autora dokumentacji projektowej Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienie z wolnej ręki o wartości powyżej progu UE na wykonanie dokumentacji projektowej, przetarg nieograniczony na budowę o wartości powyżej 53 mln zł, przetarg nieograniczony na wybór Inżyniera Kontraktu.

Przejdź do góry strony