DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

Usługi biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2012.
Usługi doradcze były świadczone w ramach realizacji przetargu nieograniczonego na druk materiałów związanych z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. przeniesienia skansenu zabytkowego dworu z Uniszek Zawadzkich, przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. rewitalizacji parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Przejdź do góry strony