DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje PSG Sp. z o.o. (2012)

Roczne umowy zrealizowane w latach 2010-2011 na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa dot. usług doradczych w toku przygotowania i przeprowadzenia 23 przetargów publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych.

Przejdź do góry strony