DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje dot. usług szkoleniowych

Referencje PSG Sp.z o.o. (2012)

Szkolenie "Zamówienia publiczne z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków wspólnotowych dla 100 pracowników PSG Sp. z o.o. rekomenduje PLAN 2001 Katarzyna Świdzińska jako kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy.

Referencje Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku (2007)

Cykl autorskich szkoleń nt. Prawa zamówień publicznych W szczególności godny polecenia jest sposób prowadzenia zajęć, łatwość nawiązywania kontaktu ze szkolonymi, aktywna forma przekazywania informacji, wysoka kultura osobista, a także doświadczenie i przygotowanie wykładowcy.

Referencje Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni (2007)

Szkolenie "Nowelizacja prawa zamówień publicznych" W szczególności godny polecenia jest sposób prowadzenia zajęć, a także doświadczenie i przygotowanie wykładowcy oraz jakość materiałów szkoleniowych[...]. Uczestnicy szkoleń szczególnie wysoko oceniają kontakt z prowadzącą za…

Referencje POSTDATA S.A. (2007)

Szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych Poziom usług szkoleniowych świadczonych osobiście przez p. Katarzynę Świdzińską został przez nas wysoko oceniony. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować "PLAN 2001" z siedzibą w Słupsku jako doświadczonego, wiaryg…

Przejdź do góry strony