DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gmina Kobylnica (2016)

Szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych oferuję szkolenie pt. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – WARSZTATY”.

Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień zostały w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Pani Katarzyna Świdzińska w interesujący i rzetelny sposób przedstawiła zagadnienia związane z realizowanym tematem, wykazując się pełnym profesjonalizmem. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w czytelny i zrozumiały sposób, co ułatwiło zrozumienie tematu i pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia. Solidność i profesjonalizm przy realizacji szkolenia utwierdzają nas w przekonaniu, że Firma PLAN 2001, reprezentowana przez Panią Katarzynę Świdzińską, jest godnym polecenia wykonawcą usług szkoleniowych.

Przejdź do góry strony