DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Politechnika Wrocławska (2014)

Szkolenie zamknięte pt. „Małe zamówienia -zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. - warsztaty".

Szkolenie zostało należycie przeprowadzone. Tematyka szkolenia została dopasowana do potrzeb naszej Uczelni. Na uznanie zasługują także przygotowane materiały szkoleniowo - dydaktyczne.

Przejdź do góry strony