DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2014)

Szkolenie z zakresu zamówień publicznych pn." MAŁE ZAMÓWIENIA - zamówienia o wartości szacunkowej do progów UE po zmianach uchwalonych w dniu 29 sierpnia 2014r. – WARSZTATY"

Pracownicy uczestniczący w zajęciach ocenili bardzo dobrze wiedzę Wykładowcy, sposób prowadzenia zajęć oraz metody przekazywania wiedzy. Pani Katarzyna Świdzińska wykazała wysoką umiejętność mówienia w sposób prosty i zrozumiały o rzeczach skomplikowanych i trudnych (...) Profesjonalizm oraz wysoki, merytoryczny poziom przeprowadzonych warsztatów przyczyniły się do poprawy wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony