DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2016)

Szkolenia ze zmian przepisów Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pn. „NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY dla Zamawiających”.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy zarekomendować Panią Katarzynę Świdzińska jako doświadczonego, wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę powyższych usług.

Przejdź do góry strony