DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy wykonawcze

2807, 2016

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Rozporządzenie  wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r. Tekst rozporzadzenia dostępny jest pod linkiem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127);
2507, 2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań- teks jednolity

Tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań uwzględnia tekst pierwotny rozporządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmi…

Przejdź do góry strony