DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dz. U. poz. 1993

Utworzono: 18-10-2018

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 18 października 2018r.

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie

Przejdź do góry strony