DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Dz. U. poz. 1992

Utworzono: 18-10-2018

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 18 października 2018r. 

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie

Przejdź do góry strony