DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Dz. U. poz. 1991

Utworzono: 18-10-2018

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 18 października 2018r.

Tekst rozporządzenia

Uzasadnienie

Przejdź do góry strony