DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTYWA OBRONNA (2009/81/WE)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 216/76 20.8.2009

Utworzono: 01-03-2014

Tekst dyrektywy ze zmianami poniżej

Przejdź do góry strony