DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTYWA ODWOŁAWCZA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

W dniu 20 grudnia 2007 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym serii L 335/31 DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

Utworzono: 20-12-2007

Termin na wdrożenie dyrektywy – 20 grudnia 2009 r. Pełny tekst dyrektywy 2007/66/WE odnajdą Państwo tutaj.

Przejdź do góry strony