DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 120/5 15.5.2009

Utworzono: 01-03-2014

Tekst dyrektywy poniżej

Przejdź do góry strony