DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lista państw, z którymi Wspólnota Europejska podpisała umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Utworzono: 27-01-2014

Zgodnie z artykułem 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia na dostawy, zamawiający może odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu, nie przekracza 50% - jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy listę państw, z którymi Wspólnota zawarła stosowne umowy.

Lista państw, z którymi Wspólnota Europejska podpisała umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

I. Porozumienia międzynarodowe w zakresie zamówień publicznych.

a) EEA Agreement (Agreement on the European Economic Area) Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wykonawcy z Islandii, Norwegii i Lichtensteinu posiadają pełny dostęp do unijnych procedur zamówień publicznych.

b) FTA (Free Trade Agreement) Porozumienie o Wolnym Handlu. Dwustronne porozumienia o wolnym handlu z Meksykiem i Chile.

c) Stabilization and Association Agreement – Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Porozumienie zawarte z Macedonią, Chorwacją i Albanią.

II. GPA (Government Procurement Agreement) Umowa o zamówieniach publicznych.

Oprócz Wspólnoty Europejskiej i państw ją tworzących sygnatariuszami umowy są Kanada, Hong Kong Chiny, Islandia, Izrael, Japonia, Korea, Lichtenstein, Aruba (autonomiczny obszar administrowany przez Holandię), Singapur, Norwegia, Szwajcaria oraz Stany Zjednoczone

Przejdź do góry strony