DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowy Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) - rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2008r.

Utworzono: 05-02-2014

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. dnia 4 kwietnia 2008 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r. Tekst rozporządzenia poniżej.

Przejdź do góry strony