DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

opublikowane w dniu 14 grudnia 2013 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku

Utworzono: 27-02-2014

Rozporządzenie wprowadza nowe wartości kwot progowych przewidzianych w ww. dyrektywach dot. zamówień publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Przejdź do góry strony