DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Utworzono: 04-01-2021

Przejdź do góry strony