DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ocena równoważności

Wyrok KIO 1555/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Utworzono: 22-10-2014

„Zatem autor programu funkcjonalno-użytkowego przewidział krok po kroku pewien proces technologiczny, który ma zachodzić w oczyszczalni i przyporządkował mu dany rodzaj urządzeń. Zgoda na zastosowanie urządzeń równoważnych wynikająca z dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie odnosi się do zmiany przewidzianych urządzeń na zupełnie inne urządzenia, a tym samym na zmianę koncepcji działania oczyszczani, nawet jeśli w ten sposób zostanie osiągnięty ten sam lub lepszy efekt ekologiczny czy ekonomiczny.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Zatem używając nazwy jakiegoś urządzenia - ale w znaczeniu nazwy towarowej, nazwy producenta - zamawiający nie może ograniczać dostawy danego urządzenia X wyłącznie do wskazanego urządzenia firmy A, lecz musi dopuścić także równoważne urządzenia firm B, C i D - ale urządzenia X, a nie urządzenia Y czy Z. Zatem jeśli zamawiający pisze „prasa ślimakowa", która jest nazwą rodzaju urządzenia, a nie nazwą producenta, podając nazwę producenta A, to równoważna jest prasa ślimakowa producenta B lub C, a nie zupełnie inne urządzenie, np. wirówka dekantacyjna. I ani art. 29 ust. 3, ani art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie uprawniają do odmiennych wniosków."

 

Przejdź do góry strony